Po instalcji programu Crystal Reports 8.5 (wersja 8.5.217) w programie Subiekt GT (wersja 1.16) brak było możliwości podglądu wydruków, a eksport wydruku do PDF'a powodował, że plik miał zerową wielkość. Te problemy dotyczyły wszystkich wydruków, bez względu z jakiego modułu. Uruchomienie opcji z menu Operacje "Aktualizuj standardowe wzorce" nie przynosiła żądanych rezultatów.
Próba instalacji najpierw Crystal Reports, a potem Subiekta GT powodowała komunikat "Server has not yet been opened".

Rozwiązanie problemu okazuje się bardzo proste, a mianowicie ściągnięcie i instalacja Service Pack 3 ze strony producenta oprogramowania, dostępny jest również opis (released January 2004).